فاجعه ی افشار اثر محترم جنرال عبدالقدوس.
Adobe Acrobat Dokument 225.4 KB
قتل عام افشار و شاهدان عینی آن.pdf
Adobe Acrobat Dokument 204.4 KB

به یاد بود و ادای تعظیم به روح قــدسی جانباختگان قتل عام 

 درافشار به تاریخ ۲۱ دلو خورشیدی

 

 درتداوم جنگهای پنجسالۀ گروههای مجاهدین و ملیشه ها درفاصلۀ سالهای 1371-1375 خورشیدی درکابل یکی ازغم انگیزترین و وحشتناکترین وقایع آن،کشتارجمعی بیگناهــــان درجریان جنگها از جمله در ساحهء افشار است، که کابل وکابلیان درطول قدامت تاریخی اش هیچگاهی اینگونه موردخونریزی، ویرانگری ، تجاوز وتحقیر قرار نگرفته است.

 هدف شروع جنگ افشاز در بیست و یکم ماه دلو ۱۳۷۱ خورشیدی همانا قدرت خواهی تنظیمان جهادی بود که حزب جمعیت به رهبری ربانی و  مسعود یکجا با اتحاد اسلامی(سیاف مبلغ قرأت وهابی) میخواستند تا  دشمن اصلی خود یعنی حکمتیار را شکست دهند، که نه تنها به این هدف  خود نرسیدند بلکه با یک حریف قوی دیگر که حزب وحدت اسلامی بود، روبرو شدند.

 مسعود در نظر داشت تا حزب وحدت را قلع و قمع نموده از دروازه های غربی شهر بیرون اندازد و (مناطق وی را ؟) که از معبر گذرگاه تا دشت برچی و از دهمزنگ تا گردنه باغ بالا و افشار بود، تحت تسلط خود درآورد.

دریکسوی جنگ قوتهای نظامی که درعملیات تهاجمی برافشار به تاریخ 21- 22 دلو سال 1371 خورشیدی شرکت داشتند،به احمد شاه مسعود و ربانی  وقوتهای نظامی ایتلافی او (عبدالرب رسول سیاف و شیخ آصف محسنی مربوط بود.  

 

درسوی دیگر- قوتهای مدافع را (حزب وحدت اسلامی تشیع) تحت رهبری عبدالعلی مزاری ، کریم خلیلی و محمد اگبری که در ساحه افشار سف راسته بودند ، تشکیل میداد .

فاجعه ی که درافشار رخ داد واقعن درتاریخ مثل ندارد. افشار زخم ناسور تاریخ افغانستان  است. افشار زبان گویایی مظلومیت وحق تلفی است. مادران که درافشار سینه هایش بریده شد وبه پایه های برق آویخته شدند هیچگاهی ازتاریخ افغانستان محو نخواهدشد . جوانان که درافشار سرهای شان بریده ودرپیشانی های شان یادگاری سید جان آغا نوشته شدند، هیچ  گاهی فراموش شدنی نیستند، کودکان شش ماهه ی که درافشار روی برچه  تفنگ کباب  شدند همیشه درقلب انسانهای آزاده زنده اند ودختران که درافشار مورد تجاوز  قرار  گرفتند  تریبیون عدالت انتقالی سرزمین سوخته کابل خواهند بود.

 یادآوری وتـــعظــیم  بـــه خـــاطـــرۀ غـــم انـگــیــز قــــربـانیـــان قــتل عــام درافـشــار وجیبه ایست کـــــه بدوش همـــــۀ مــبارزان راه صــلــح وضـــد ایدلوژی جنگ آفرین " جهاد " افتــاده است. باید آنـــرا آنگــونــــه که درخـــورشأن شــهــدای درخــــون خــفتــــۀ افـشـــاراست با  به دادگــاه کشیــدن مــتهــمــان آن بسررســاند.  

 سکوت، عدم جلب و معرفی جنایتکاران جنگی فاجعه ایست در فاجعه،شبه سنگین این سکوت سراپای نهاد های طویل و عریض حقوق بشری را که سالانه دها میلیون دالر را هزینه میکنند به زنجیر کشیده است گاهی با دماگوژی و جانبداری نبود اسناد مستند بهانه آورده میشود، عکسها و تصاویر ویدیوئی افشار که در زیر آمده است قطرهء از اوقیانوس جنایات جنگی در کابل را تبیـین میکند، عکس ها و تصاویر خود سخن میگویند وگواهی میدهند، عدم باور و تمکین به این اسناد خود جنایتی است با مکافات.

 برگرفته از کتاب «جنگ های کابل» اثر محترم جنرال سید عبدالقدوس