آنچه بر اهمیت پژوهشهای مربوط به « حقایق ناگفته» می افزاید، تسلط امپریالیزم خبری است که به استفاده از پیشرفت روز افزون دانشهای مختلف بشری چون انسان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و باپشتوانه نهایت نیرومند تکنالوجی اطلاعات میتواند سیاه رب سفید و سفید را سیاه جلوه بدهد و حقایق آفتابی را تا سرحد  نهایی آن مغشوش ساخته و در مغز ها جا دهد

یک قطبی شدن جهان و سیطره ی سیاست های « نظم نوین جهانی» کار تحقیق و پژوهش و بالا زدن پرده های منترول و کتمان و استخراج گوهر «حقیقت» از میان موج های پر تلاطم اخبار و اطلاعات را که چون سیل راه خود را بسوی چشم و گوش ومغز مردم می گشاید، دشوار ساخته است

بااستفاده از همین امکانات عظیم و لایتناهی است که امروز متولیان سیاست ها و سرمایه های بزرگ پرچم خویش را بر سرزمین افکار ، روانها و اندیشه های عده ی از ما کوبیده اند

 

ما که وارث چندین قرن شکست و حقارت و شاهد بربادی ارمان وامید دو ملیون شهید و خاکستر شدن یک کشور استیم، قبل از هر کار دیگر باید تجارب گذشته ی خودرا نقد کرده و از چهره های عوامل  بازیگران  آن نقاب برافگنیم. این عوامل چه داخلی باشند و چه خارجی، این بازیگران چه نکتاهی داشته باشند و چه پکول و لنگی  ، به این قبیله خودرا منسوب بدانند یا به نژاد ، خیانت خیانت است که باید محکومش کرد  و در این راه از ملامتی هیچ ملامت گری نهراسید

 

ملتی که از تجارب خویش نمی آموزد در میزان تمدن کودکی بیش نیست

 

اهمیت افغانستان امروزی از منابع نفت وگاز ودیگر مواد خام آن و نزدیکی آن به منابع بزرگ نفت و گاز بزرگ جهان سرچشمه میگیرد ، اگر افغانستان دیروزی برای امریکا اهمیت سیاسی داشت ، اکنون دارای اهمیت اقتصادی می باشد. 

نزدیکی افغانستان به منابع بزرگ نفت و گاز خاورمیانه و جنوب اسیا و موقعیت اش در راه ترکمنستان و 

بازارهای شبه قاره ی هندو چین، برای غربی ها و بزرگان سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار میباشد

 

نفت: نفت منبع کلیدی اقتصادی و ماده ی انرژی زائی است که هم چرخ صنعت و تکنالوجی مدرن و هم ماشین جنگ را به کار  می اندازد

مداخله ی رسمی امریکا و غربی ها به کشور ما اساس اقتصادی  و تستراتیژیکی دارد که رسانه های دولتی جهان ، بعد اصلی  این بحران را چنان زیر امواج صوتی خویش پنهان کرده اند که شنونده یا خواننده ي عادی نمی تواند نغمه ی آهنگین حقیقت را در میان ضربات سنگین و کوبنده ی دهل رسانه های نیرومند  خبری دریابد و تشخیص دهد. سانسور فکر و ترور اندیشه و تبلیغ سیاست سرمایه های بزرگ از مشخصات بارز رسانه های دولتی جهان سرمایه داری است

تلاش در جهت  تامین منافع تجارتی و سرمایه گزاری امریکا در منطقه ی جنوب قفقار و آسیای میانه و بهره برداری از نفت و گاز منطقه ، جز۶  اهداف عمده ی سیاست ایالات متحده امریکا محسوب میشود

 

اهداف مرحله ای امریکا ی افغانستان

 

  کشاندن شوروی سابق به خاک افغانستان و گرفتن انتقام ویتنام ، چنانچه مشاور امنیت ملی کارتر آقای کسینجر خود اعتراف نموده است

تائید و پشتیبانی از مجاهدین در نبرد شان با روس ها تا آنکه به دروازه های کابل رسیدند

پشتیبانی از طالبان و به هم انداختن مجاهدین و شعله ور ساختن جنگ های قومی ، سیاسی و مذهبی

برانداختن حکومت طالبان و تاسیس اداره ی انتقالی بن و تاسیس پایگاه نیرومند متشکل از ده هزار سربازدر منطقه 


درانتقال از هر مرحله به هر مرحله ی دیگر آن، هزاران جوان رشید این کشور به خاک و خون غلطید و سرمایه های مادی و معنوی آن نابود شد . ارتش ملی از بین رفت ، وحدت ملی خدشه دار شد. کشور ما جز۶ خلفی پاکستان شد ولی مراحل فوق قدم به قدم و با موفقیت تمام تحقق یافت

 

با فروپاشی رژیم طالبان و پیاده شدن نیروهای امریکایی در خاک این کشور ، اهداف بزرگ امریکا  و غربیان در افغانستان تحقق یافت که میتوان آنهارا قرار ذیل خلاصه نمود

 

○ گسترش حوزه ی نفوذ در آسیای مرکزی ونظارت براین حوزه

 اعمال فشار و تاثیرگزاری بر روسیه


 دستیابی به منابع اقتصادی آسیای میانه و قفقاز و گشایش بازار وسیع منطقه برای سرمایه گزاران خارجی

 استفاده از بهترین، اقتصادی ترین و کوتاه ترین راه برای انتقال ثروت های طبیعی آسیای میانه و بحیره ی کسپین

 تنگ کردن محاصره ی ایران

 عملی کردن تیوری بحران ساز و سپس ضرورت حضور نظامی در منطقه و مدیریت بر آن