برگه ی مجازی کلبه ی یاران را درست یک سال قبل بنیان گذاشتم و در حال حاضر با داشتن نود وشش عضو توانستیم با دوستان در تماس باشیم.
در اینده تصمیم دارم برنامه های را راه اندازی نماییم تا بتوانیم سرگرمی های سالمی را داشته باشیم و از دوستان چیز های بیآموزیم.

کنشکا واصل سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی

 

https://www.facebook.com/groups/124545141084029/

 

ماهنامه کلبه ی یاران شماره نخست
ماهنامه کلبه شماره اول.pdf.xps.zip
Komprimiertes Archiv im ZIP Format 1.3 MB
ماهنامه ک‍لبه ی یاران شماره دوم
ماهنامه کلبه شماره دوم.xps.zip
Komprimiertes Archiv im ZIP Format 1.6 MB